Protectia datelor personale

POLITICA DE SECURITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DE CATRE S.C. STIL TEHNICA MEDICALA S.R.L.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, S.C. STIL TEHNICA MEDICALA S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime.Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace mixte (manuale si automate), cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Detalii privind prelucrarea datelor de către S.C. STIL TEHNICA MEDICALA S.R.L

Începând cu data de 25 mai 2018, S.C. STIL TEHNICA MEDICALA S.R.L a adoptat regulamentul UE 2016/679. Cunoscută ca și GDPR (General Data Protection Regulation) sau Regulamentul general privind protecția datelor personale, această măsură a intrat în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene.

În conformitate cu acest regulament, listăm DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • Dreptul la informare
 • Dreptul la rectificare
 • Dreptul de acces la date al persoanei vizate
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul la restricționarea prelucrarii
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la opoziție
 • Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere

1.  Principii ale prelucrarii datelor cu caracter personal

Notificarea: Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal fiind inregistrat cu nr. 20811 din 19.09.2014;
Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta si se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;
Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;
Confidentialitatea: Persoanele care prelucreaza, in numele Fundatiei Star Storage, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;
Consimtamantul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile mentionate in Legea nr. 677/2001 si alte date prevazute de acte normative;
Informarea: Prin prezenta informare persoanele iau cunostinta despre faptul ca li se vor prelucra date cu caracter personal;
Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stocheaza pentru o perioada mai lunga decat este necesar pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate;
Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;
Securitatea: Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat (accesul la bazele de date a utilizatorilor se face pe baza de nume utilizator si parola fiind reglementat prin roluri si drepturi de acces). Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejata prin firewall, precum si de solutii antivirus actualizat permanent.

 

2. Politica prelucrarii datelor cu caracter personal

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,conform Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private si a regulamentului UE 2016/679. Cunoscută ca și GDPR (General Data Protection Regulation) sau Regulamentul general privind protecția datelor personale, această măsură a intrat în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene, S.C. STIL TEHNICA MEDICALA S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ii sunt furnizate.
S.C. STIL TEHNICA MEDICALA S.R.L. se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului www.tehnica-medicala.ro, asa cum prevad dispozitiile legii 677/2001 cu modificarile ulterioare privind protectia datelor personale si conform regulamentului UE 2016/679. Cunoscută ca și GDPR (General Data Protection Regulation) sau Regulamentul general privind protecția datelor personale, această măsură a intrat în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene.

3. Drepturile persoanei vizate

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 si conform regulamentului UE 2016/679. Cunoscută ca și GDPR (General Data Protection Regulation) sau Regulamentul general privind protecția datelor personale, această măsură a intrat în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene., persoanele inregistrate, in caliatate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

 • Dreptul la informare (art.12)
  o dreptul de a obtine de la Fundatia Star Storage, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Fundatia Star Storage;
 • Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13)
  o dreptul de a obtine de la Fundatia Star Storage, la cerere si in mod gratuit rectificarea sau actualizarea in special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
 • Dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal (art.14)
  o dreptul de a obtine de la Fundatia Star Storage, la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001;
 • Dreptul de opozitie (art.15)
  o dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17)
 • Dreptul de a se adresa justitiei (art.18)
 • Dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost incalcate.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere

Orice informatie furnizata de catre dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtamintul dumneavoastra expres ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de S.C. STIL TEHNICA MEDICALA S.R.L.  in conformitate cu scopurile mentionate mai jos.

Daca doriti ca datele dumneavoastra personale sa fie actualizate sau scoase din baza de date, ori aveti intrebari legate de confidentialitatea datelor, ne puteti contacta / notifica oricand utilizand datele de contact existente pe site.
Daca nu doriti ca datele dumneavoastra sa fie colectate, va rugam sa nu ni le furnizati.
De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoana vizata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

4. Scopul colectarii datelor

S.C. STIL TEHNICA MEDICALA S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal (ale membrilor, voluntarilor, beneficiarilor si altor persoane care au legatura sau iau contact cu Fundatia) care ii sunt furnizate prin navigarea pe site-ul www.tehnica-medicala.ro, in vederea promovarii actiunilor si proiectelor sale.
Datele cu caracter personal (date de identitate, adresa, cod numeric personal, numar de telefon, varsta sau orice alte asemenea date care au fost furnizate) pot fi prelucrate si utilizate de catre S.C. STIL TEHNICA MEDICALA S.R.L.atat in scopuri de promovare, cat si in scopul intocmirii unor baze de date si utilizarea acestora in viitoarele demersuri si activitati ale Fundatiei, in conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
S.C. STIL TEHNICA MEDICALA S.R.L.nu va dezvalui unei terte parti niciuna dintre datele dumneavoastra (informatii personale sau informatii optionale) fara acordul dumneavoastra, cu exceptia cazului in care avem convingerea, de buna credinta, ca legislatia ne impune acest lucru sau ca acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietatii societatii noastre.

5. Securitatea datelor cu caracter personal

S.C. STIL TEHNICA MEDICALA S.R.L. certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal.
S.C. STIL TEHNICA MEDICALA S.R.L. utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate membrilor si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare.

6. Definitii

Date cu caracter personal: Orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu character personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.
Stocarea: Pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.
Operator: Orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

7. Cât timp păstrăm datele dvs. personale

Vom păstra datele dvs. personale conform legii. Dacă nu există o cerință legală, o vom stoca numai atâta timp cât avem nevoie de ea. Vom păstra, de asemenea, datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp, pentru eventualitatea în care decideți să utilizați din nou serviciile noastre.

Putem păstra datele dvs. până la 10 ani.

Pentru mai multe detalii si informatii orice persoana interesata se poate adresa printr-un email la office@tehnica-medicala.ro sau prin telefon la numarul 0232253535.

Utilizarea cookie-urilor pe site-ul www.tehnica-medicala.ro

Ce sunt cookie-urile?

Acest site, ca şi majoritatea altor site-uri profesionale, conţine cookie-uri – fişiere mici pe care le descarcă calculatorul vostru pentru a contribui la o experienţă online mai bună. Pe această pagină vom explica ce fel de informaţii colectează cookie-urile, cum putem folosi aceste informaţii şi de ce ar trebui uneori salvate cookie-urile. De asemenea, vă vom arăta şi cum să împiedicaţi salvarea cookie-urilor, precum şi ce poate deteriora sau „strica” anumite elemente în funcţionalitatea site-ului.

Pentru informaţii generale privind cookie-urile, citiţi articolul despre cookie-urile HTTP de pe Wikipedia.

Cum se folosesc cookie-urile?

Cookie-urile se folosesc din mai multe motive, pe care le vom explica detaliat în continuare. Din păcate, în majoritatea cazurilor nu există opţiuni standard prin care se pot dezactiva cookie-urile, fără a dezactiva integral toate funcţionalităţile şi însemnele caracteristice pe care le plasează acestea pe un site. În caz că nu sunteţi siguri dacă aveţi nevoie sau nu de ele, se recomandă să lăsaţi activate toate cookie-urile în caz că acestea vă oferă serviciul pe care îl folosiţi.

Dezactivarea cookie-urilor

Utilizarea cookie-urilor se poate seta în setările din browser (vezi opţiunea Help oferită de fiecare browser). Aveţi în vedere că dezactivarea cookie-urilor va influenţa funcţionalitatea acestui site, dar şi a altor site-uri. Dezactivarea cookie-urilor influenţează deseori negativ aspectul şi funcţionarea site-ului. De aceea, vă recomandăm să nu dezactivaţi cookie-urile.

Cookie-urile pe care le plasăm singuri

Acest site oferă serviciu de abonare la newsletter, adică pentru trimiterea acestuia la e-mail, iar cookie-urile pot „memora” dacă sunteţi înregistrat sau dacă este necesară afişarea anumitor notificări, care pot fi utile doar utilizatorilor abonaţi sau doar utilizatorilor care nu s-au abonat.

După ce trimiteţi datele prin intermediul formularelor similare celor pe care le găsiţi pe pagina de contact sau de autentificare, cookie-urile pot înregistra datele de utilizator pentru viitoarele nevoi ale comunicării scrise.

Cookie-urile din terţe părţi (Third-party cookies)

În cazuri speciale se folosesc cookie-urile unei terţe părţi fiabile. În această parte vom explica ce tip de cookie-uri din terţe părţi puteţi găsi pe site-ul nostru.

Acest site foloseşte Google Analytics, una dintre cele mai răspândite şi fiabile soluţii analitice pe internet, care ne ajută să înţelegem cum utilizaţi site-ul nostru şi în ce fel putem îmbunătăţi experienţa voastră. Aceste cookie-uri monitorizează, de exemplu, timpul petrecut pe site şi pe paginile vizitate, ceea ce ne ajută să producem un conţinut adecvat care vă va capta atenţia şi care vă va interesa.

Pentru mai multe informaţii despre cookie-urile Google Analytics, vizitaţi pagina oficială Google Analytics.

Cookie-urile din terţe părţi monitorizează şi măsoară vizitele pe acest site, pentru a putea să continuăm să creăm conţinuturi care vă vor interesa. Aceste cookie-uri monitorizează, de exemplu, timpul petrecut pe site şi pe paginile pe care le vizitaţi, ceea ce contribuie la optimizarea site-ului şi la adaptarea acestuia la nevoile voastre.

Testăm periodic şi noi însemne caracteristice, dar facem şi unele schimbări subtile în ceea ce priveşte modul în care funcţionează site-ul. În faza testării noilor însemne caracteristice, aceste cookie-uri se pot folosi pentru a vă oferi o utilizare sigură şi continuă a site-ului, ceea ce ne comunică, în acelaşi timp, ce tip de optimizări preferă cel mai mult vizitatorii site-ului nostru.

Cookie-urile pentru publicitatea comportamentală, pe care le foloseşte acest site, ne permit să vă oferim cele mai relevante reclame publicitare, oricând este posibil acest lucru, urmărindu-vă interesele şi prezentându-vă lucruri care ar putea să vă intereseze.

De asemenea, pe acest site folosim butoane şi/sau plugin-uri pentru reţelele sociale, care vă permit conectarea la conturile voastre în diferite moduri. Pentru ca acest lucru să funcţioneze, reţelele sociale, printre care se numără şi Facebook şi Instagram, plasează cookie-uri prin intermediul site-ului nostru, ceea ce poate optimiza profilul vostru pe site-urile/paginile lor sau poate contribui la datele care sunt salvate din numeroase motive, specificate în politicile de confidenţialitate ale acestor reţele.

Pentru sesizari, comunicari sau orice reclamatii ce tin de POLITICA DE SECURITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL(GDPR), va rugam sa adresati in scris o cerere la urmatoarele adrese de email: office@inteldataexpert.ro sau office@tehnica-medicala.ro 

PUNCTE DE LUCRU

 • 01

  Hala Centrală, situat pe Str. Barboi, Nr. 8, Bl. C6, parter, Iași, în Piața Prieteniei Romano—Elene 

 • 02

  Independenței, situat pe Bd. Independenței, Nr. 4, Bl. R1, Iași, vis-a-vis de intrarea la Biserica Sf Spiridon 

 • 03

  Tătărași, situat pe Str. Vasile Lupu, Nr. 86, Bl. K1, Iași, lângă magazinul Flux